Fes-te oficina col·laboradora

Gestiona els certificats digitals pels teus clients | associats | agremiats

Avantatges

  • Agilitat del tràmit; certificats digitals per als teus clients | associats | agremiats en només 24-48 hores.
  • Els teus clients | associats | agremiats eviten contactar amb tercers; tractaran només amb vosaltres.
  • Augment de la satisfacció del client; evita desplaçaments, dificultats amb els horaris i la cita, i possibles problemes amb la documentació i la instal·lació del certificat.
  • Obtenir els certificats no te cap mena de cost addicional, requisit, ni compromís.
  • El preu i la forma de comercialització del certificat el decidiu vosaltres.
  • Contacte directe i atenció personalitzada amb un interlocutor de PIMEC per qualsevol consulta.

Formulari de contacte

Rols

Autoritat de certificació

FIRMAPROFESIONAL és l'entitat que emet certificats digitals per persones, representats d'empresa, col·legis professionals, administracions públiques i en general per al sector empresarial.

Autoritat de registre

PIMEC gestiona el procés de sol·licitud d'un certificat i la gestió de generació del certificat. Abans de generar el certificat, s'ha de procedir a la identificació certa del sol·licitant i capacitat de representació de l'empresa.

Oficines col·laboradores

PIMEC delega a les seves oficines col·laboradores les funcions relacionades amb la identificació de la persona sol·licitant, i la revisió de la documentació aportada.

Sol·licitant certificat digital

El sol·licitant és la persona que rep el certificat digital que li permet identificar-se davant les administracions públiques i fer tràmits en línia amb plenes garanties legals.

Com demanar un certificat un cop sóc oficina col·laboradora?

1. El col·laborador farà arribar les peticions de certificats digitals a través del formulari web que es troba a certificatdigital.com

2. PIMEC generarà un contracte i l'enviarà al col·laborador perquè el signi el titular del certificat.

3. El col·laborador identificarà de forma fefaent al sol·licitant amb presència física i el sol·licitant realitzarà la firma del contracte. Ambdues parts, el col·laborador i el sol·licitant, signaran, de forma necessària, un document donant conformitat a l'acte d'identificació (manifest responsable).

4. PIMEC, emetrà el certificat i el codi PIN de seguretat del certificat i l'enviarà al mail indicat en el manifest responsable.

Persona de contacte
Eva Terés
93 496 45 00
pimec@certificatdigital.com