PIMEC | Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Informació General

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc. Font de la informació: web de l'Agència Catalana de Certificació .

Per a què serveix un certificat digital?

Hi ha dos principals funcions::

  • Firmar electrònicament documents (en format digital), amb plena validesa jurídica
  • Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o tràmit a través d’algun programari web. El certificat digital és la seva identitat a Internet. (Actualment, la major part de les administracions públiques, estan portant a la Xarxa tots els seus tràmits administratius)
PIMEC Solucions TIC : C/ Viladomat 174 :: 08015 Barcelona :: Telf: 934964500 :: Fax: 934964501 :: certificatdigital@pimec.org
PIMEC Firma Profesional
Desenvolupat per PIMEC